سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میانه:

تعیین تکلیف واسترداد 160هکتار از اراضی ملی واگذار شده میانه به دولت

شناسهٔ خبر: 45323 -
اخبار میانه
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه گفت: از تعداد ۱5 مورد اراضی ملی واگذار شده به مساحت ۱60 هکتار که به تعهدات سنوات قبلی خود عمل ننموده بودند بر اساس آراء صادره از کمیسیون مربوطه تعیین تکلیف اراضی ملی واگذار شده  خلع ید شده و این اراضی به دولت مسترد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه گفت: از تعداد ۱5 مورد اراضی ملی واگذار شده به مساحت ۱60 هکتار که به تعهدات سنوات قبلی خود عمل ننموده بودند بر اساس آراء صادره از کمیسیون مربوطه تعیین تکلیف اراضی ملی واگذار شده  خلع ید شده و این اراضی به دولت مسترد شد.

شهرام ایرانی پور در جلسه ای با حضور رئیس و کارشناسان اداره واگذاری مدیریت امور اراضی استان، رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره امور اراضی شهرستان وتعداد 16 نفراز مجریان و بهره برداران طرحهای مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی در اراضی ملی واگذاری افزود: تعداد ۳۰ مورد پرونده واگذاری اراضی ملی به مساحت ۱۷۴ هکتار تحت نظارت عوامل نظارتی شهرستان است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۷۰ درصد بوده و فعالیت می نمایند.

وی اضافه کرد: اسناد ۱۲ مورد از اراضی ملی واگذاری قبل از سال 89 جمعا"به مساحت ۴۳ هکتار که ۱۰۰ درصد به تعهدات خود عمل نموده بودند به مجریان آنها انتقال داده شده است.

گفتنی است در این جلسه مسائل و مشکلات در زمینه تمدید قرارداد اجاره، فروش وانتقال قطعی اسناد طرحهای اجرا شده قبلی، تعیین تکلیف اراضی تصرفی مازاد بر قرار داد و نحوه قیمت گذاری بر اراضی ملی واگذاری جهت فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به سوالات مجریان طرحها پاسخ و راهنمایی های لازم در خصوص اقدامات قانونی ارائه شد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون