مدیر جهاد کشاورزی میانه:

آغاز برداشت لوبیا در شهرستان میانه به میزان ۴۴۲ تن

شناسهٔ خبر: 45321 -
اخبار میانه
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، سطح زیرکشت لوبیا در شهرستان را 246هکتار با تولید 442تن عنوان کرد و از آغاز برداشت لوبیا در شهرستان خبر داد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، سطح زیرکشت لوبیا در شهرستان را 246هکتار با تولید 442تن عنوان کرد و از آغاز برداشت لوبیا در شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، شهرام ایرانی پور در گفت و گو با خبرنگاران، ارقام کشت شده لوبیا را چیتی محلی، قرمز و سفید چشم بلبلی عنوان نمود.

وی با اشاره به اينكه لوبيا از كشت هاي آب بر محسوب می‌شود گفت: بر اساس سياست‌هاي جهاد كشاورزي استفاده از سيستم هاي آبياري تيپ براي استفاده بهينه آب در دستور كار است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه در پایان افزود: از این مقدار کشت شده امسال 8 هکتار به آبیاری میکرو (نوارتیپ)تبدیل شده است.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون