چای تقلبی با نمانام (برند) گلین

شناسهٔ خبر: 45312 -
اخبار میانه
با توجه به مشاهده چای تقلبی با نمانام (برند) گلین در واحد های صنفی این اداره از شهروندان محترم می خواهد هنگام خرید کالای مذکور به منظور تشخیص چای اصل و تقلبی به موارد زیر...

برابر گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه با توجه به مشاهده چای تقلبی با نمانام (برند) گلین در واحد های صنفی این اداره از شهروندان محترم می خواهد هنگام خرید کالای مذکور به منظور تشخیص چای اصل و تقلبی به موارد زیر توجه فرمایند:

چای تقلبی گلین

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون