کشف اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته و قاچاق در شهر ترک

شناسهٔ خبر: 45304 -
اخبار میانه
در قالب گشت مشترک از واحد های صنفی شهر ترک بازرسی بعمل آورده و در نتیجه مقادیری اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته و قاچاق کشف و معدوم گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت میانه با همراهی نماینده بخشداری بخش کندوان در قالب گشت مشترک از واحد های صنفی شهر ترک بازرسی بعمل آورده و در نتیجه مقادیری اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته و قاچاق کشف و معدوم گردید.

ضمنا یک واحد صنفی متخلف نیز با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون