مشارکت بیش از 50 میلیونی در تهیه و توزیع کفش برای دانش آموزان بی بضاعت

شناسهٔ خبر: 45280 -
اخبار میانه
مشارکت بیش از 50 میلیون تومانی فرهنگیان ، دانش آموزان و خیرین در تهیه و توزیع کفش برای دانش آموزان بی بضاعت منطقه

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، در آغازین روز های سالتحصیلی جدید با مشارکت فرهنگیان، دانش آموزان و خیرین منطقه بیش از 600 جفت کفش به ارزش ریالی بیش از 50 میلیون تومان در بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع شد.

 

لازم به ذکر است این کار خیر در قالب صندوق کمک به دانش آموزان بی بضاعت توسط فرهنگیان و کمک داوطلبانه دانش آموزان و مجمع خیرین در اوایل مهر ماه در بین دانش آموزان توزیع شد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون