بازدید فرماندار ویژه میانه از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی

شناسهٔ خبر: 45277 -
اخبار میانه
صبح امروز محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با حضور در محل برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی، از روند برگزاری این آزمون بازدید کرد.

صبح امروز محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با حضور در محل برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی، از روند برگزاری این آزمون بازدید کرد.

 آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته های نظارت، اجرا و طراحی با حضور 550 نفر شرکت کننده طی دو روز در نوبت صبح و بعد از ظهر همزمان با سراسر کشور در میانه در حال برگزاری است.

photo 2019 10 10 10 27 00photo 2019 10 10 10 27 00photo 2019 10 10 10 27 00photo 2019 10 10 10 27 00

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون