اختلال ADSL در شهرک اندیشه

شناسهٔ خبر: 45271 -
اخبار میانه
به اطلاع همشهریان محترم می رساند که باعنایت به بهینه سازی و تعویض DSLM کافو نوری اندیشه شهرستان میانه اختلالاتی در ارتباطات مشترکین ADSL کافوی فوق از ساعت 09:00 الی 22:00 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ 98/07/17 الی 98/07/19 بوجود خواهد آمد.      

به اطلاع همشهریان محترم می رساند که باعنایت به بهینه سازی و تعویض DSLM کافو نوری اندیشه شهرستان میانه اختلالاتی در ارتباطات مشترکین ADSL کافوی فوق از ساعت 09:00 الی 22:00 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ 98/07/17 الی 98/07/19 بوجود خواهد آمد.      

روابط عمومی مخابرات میانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون