برگزاری کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45266 -
اخبار میانه
چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب شهرستان میانه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 10 مهر در محل اداره صمت میانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه در اجرای تکالیف ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحد های صنفی فاقد پروانه کسب چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب شهرستان میانه قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 10 مهر در محل اداره صمت میانه برگزار گردید.

بر اساس این گزارش آقای مهندس امدادیان ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ویژه میانه، ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت عملکرد کارگروه گفت: در یک سال گذشته بیش از 25 درصد واحد های صنفی شهرستان مورد پایش قرار گرفته و در این ارتباط بعد از بازرسی از 1245 واحد صنفی تعداد 945 واحد دارای پروانه کسب معتبر، 456 واحد صنفی فاقد پروانه کسب، 105 واحد دارای پروانه کسب منقضی مهلت شناسایی شده اند.

امدادیان با بیان اینکه برای واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه های مربوطه اخطار قانونی صادر می گردد افزود : واحد هایی که به اخطار های قانونی بی تفاوت بوده و اقدام به اخذ پروانه کسب نمی نمایند به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی معرفی و نسبت به پلمپ واحد های مذکور اقدام می گردد.

رئیس اداره صمت میانه از واحد های صنفی فاقد پروانه کسب و دارای پروانه کسب منقضی مهلت شهرستان خواست تا در مهلت مقرر جهت اخذ و تمدید پروانه کسب خود اقدام نمایند.

بدون

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون