کشف بیش از 20 کیلو اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته و قاچاق در شهر آقکند

شناسهٔ خبر: 45265 -
اخبار میانه
در قالب گشت مشترک از واحد های صنفی و بازار هفتگی شهر آقکند بازرسی بعمل آورده و در نتیجه بیش از 20 کیلو اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و مرکز بهداشت میانه با همراهی نماینده بخشداری بخش کاغذکنان روز سه شنبه مورخ 9 مهر ماه در قالب گشت مشترک از واحد های صنفی و بازار هفتگی شهر آقکند بازرسی بعمل آورده و در نتیجه بیش از 20 کیلو اقلام غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم گردید.

ضمنا" تعداد دو واحد صنفی متخلف نیز با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون