بازرسی واحدهای صنفی قصابی و مرغ فروشی شهر ترک

شناسهٔ خبر: 45264 -
اخبار میانه
به منظور وضعیت نحوه و کیفیت محصولات گوشتی شهر ترک اکیپ مشترک بازرسی متشکل از کارشناسان ادارات صنعت و معدن و تجارت، دامپزشکی و مرکز بهداشت از واحد های صنفی شهر ترک بازرسی بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه به منظور وضعیت نحوه و کیفیت محصولات گوشتی شهر ترک اکیپ مشترک بازرسی متشکل از کارشناسان ادارات صنعت و معدن و تجارت، دامپزشکی و مرکز بهداشت از واحد های صنفی شهر ترک بازرسی بعمل آوردند.

در این بازرسی مقادیری گوشت مرغ و قرمز و محصولات آلایشی غیر بهداشتی کشف و معدوم گردید. همچنین در این بازرسی 3 واحد صنفی نیز بدلیل تخلفات صنفی و عدم درج قیمت شناسایی و با تنظیم پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون