بازديد سرپرست جهاد كشاورزي میانه از مركز جهاد كشاورزی کندوان

شناسهٔ خبر: 45251 -
اخبار میانه
شهرام ایرانی پور سرپرست جهاد كشاورزي میانه از مركز جهاد كشاورزي کندوان بازديد و روند پيگيري امور دراين مركز را مورد بررسي قرار داد.

شهرام ایرانی پور سرپرست جهاد كشاورزي میانه از مركز جهاد كشاورزي کندوان بازديد و روند پيگيري امور دراين مركز را مورد بررسي قرار داد.

در جلسه اي كه با حضور سرپرست جهادکشاورزی شهرستان، مسئول باغبانی شهرستان، رئيس مركزو كارشناسان مركز جهاد كشاورزي کندوان برگزار گرديد پتانسيل ها، روند پيگيري طرح هاي اجرايي و مسائل و مشكلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شقاقی رئيس مركز  گزارشي از پتانسيلهاي مركز و مناطق تحت پوشش آن،  ظرفيت هاي موجود وطرح هاي در دست اجرا  ومشكلات موجود ارائه و اشاره نمودند.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  مباحث مختلف ایرانی پور ضمن تقدير و تشكر از زحمات مجموعه همكاران در مركز، اهداف و برنامه هاي اجرايي سازمان از جمله طرح پهنه بندي، توسعه ي كشت هاي گلخانه اي و گياهان داروئي را تشريح و بر ضرورت اجراي به موقع و نظارت مستمر بر طرح ها در راستاي اهداف سازماني تاكيد نمود و نقش کارشناسان پهنه را در انتقال اطلاعات علمي به بهره برداران و نظارت بر اجرايي صحيح طرح ها بسيار مهم توصیف کردند.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون