اطلاعیه قطعی برق در برخی نقاتط شهر میانه در روز جمعه 12 مهر

شناسهٔ خبر: 45234 -
اخبار میانه
بنابر اعلام اداره توزیع برق میانه، به منظور سرویس دوره ای و تعویض کابل های ترانسفورماتور یکی از پست های میانه، روز جمعه 12 مهر از ساعت 7:30 الی 12 ...

بنابر اعلام اداره توزیع برق میانه، به منظور سرویس دوره ای و تعویض کابل های ترانسفورماتور یکی از پست های میانه، روز جمعه 12 مهر از ساعت 7:30 الی 12 برای قسمت هایی از شهر خاموشی اعمال خواهد شد و جهت تامین برق مشترکین و انجام مانور از سایر خطوط و برقراری برق مشترکین از طرف شرکت توزیع اقدام خواهد شد و مشترکین گرامی فقط شاهد دو مورد قطع و وصل برق خواهند بود.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون