بالغ بر 10 هکتار از اراضی مرتعی روستای چپقلو دچار حریق شد

شناسهٔ خبر: 45230 -
اخبار میانه
براساس گزارش واصله از دهیاری محترم روستای چپقلو واقع در بخش ترکمنچای یک فقره آتش سوزی در روز شنبه مورخ 6/7/98 به عوامل آتش نشانی و منابع طبیعی شهرستان اعلام که سریعا یگان حفاظت منابع طبیعی در محل حادثه حضور و پس از تلاش گسترده اقدام به اطفاء حریق نمودند.

براساس گزارش واصله از دهیاری محترم روستای چپقلو واقع در بخش ترکمنچای یک فقره آتش سوزی در روز شنبه مورخ 6/7/98 به عوامل آتش نشانی و منابع طبیعی شهرستان اعلام که سریعا یگان حفاظت منابع طبیعی در محل حادثه حضور و پس از تلاش گسترده اقدام به اطفاء حریق نمودند.

در این حادثه خوشبختانه آسیب جانی به کسی نرسید ولی یک مورد طویله به همراه کاه وکلش آن در روستای یادشده طعمه حریق شد و بالغ بر 10 هکتار از اراضی مرتعی نیز نابود شد. بررسی های موردی و سنوات گذشته نشان می دهد متاسفانه علت بروز چینین حوادثی عمدتا عمدی و بخاطر اختلافات چرای دام روستائیان است.

 از آنجاکه آتش زدن مراتع در قانون جرم انگاری شده است و مجازات مقتضی یرای مجرم پیش بینی شده است، براین اساس اداره منابع طبیعی انتظار دارد شهروندان و بهره برداران عزیز مراقب وقوع چینین حوادثی در هر نقطه از شهرستان باشند و ارشادات لازم را در این خصوص برای همدیگر داشته باشند.

واقعیت این است که  اگر ما بدانیم با نابودی یک هکتار از اراضی مرتعی دچار چه تبعات و خسران می شویم قطعا نه تنها از آتش زدن بلکه از تصرفات و شخم زدن مراتع نیز جدا پیرهیز میکنیم. هم اکنون ارزش اقتصادی و زیست محیطی یک هکتار از مراتع شاید بالغ بر 50 میلیون تومان باشد که بسیاری از ما آگاهی های لازم در این مورد را نداریم

شهروندان عزیز! این مراتع است که از تشکیل سیل و فرسایش خاک جلوگیری می کند. این مراتع است که محیط زیست ما را تلطیف می کند. این مراتع است که موجب می شود تمامی نزولات آسمانی چه در قالب برف باشد چه باران به خاک نفوذ گردد و موجب تقویت سفره های آبی ما شود. این مراتع است که علوفه دام های ما را فراهم می کند. این مراتع است که پناهگاه حیوانات است. این مراتع است که گیاه هان داروئی را در اختیار ما می گذارد. این مراتع است که اکسییژن لازم را در اختیار ما می گذارد تا نفس بکشیم و زنده بمانیم و در عوض دی اکسیدکربن را ترکیب و جذب می کند و ده ها فایده دیگر...

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون