بازرسی مشترک از کشتارگاه مرغ در شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45228 -
اخبار میانه
شب روز شنبه مورخه 6 مهر ماه به منظور نظارت بر عملکرد و فعالیت کشتارگاه مرغ صنعتی و نحوه عرضه گوشت مرغ گرم به شهروندان، اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری ویژه، اداره صمت، دامپزشکی و مرکز بهداشت میانه بصورت سر زده به محل کشتارگاه مرغ صنعتی قافلانکوه مراجعه و بر فرایند تهیه و کشتار و توزیع این واحد صنعتی نظارت نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه؛ شب روز شنبه مورخه 6 مهر ماه به منظور نظارت بر عملکرد و فعالیت کشتارگاه مرغ صنعتی و نحوه عرضه گوشت مرغ گرم به شهروندان، اکیپی متشکل از نمایندگان فرمانداری ویژه، اداره صمت، دامپزشکی و مرکز بهداشت میانه بصورت سر زده به محل کشتارگاه مرغ صنعتی قافلانکوه مراجعه و بر فرایند تهیه و کشتار و توزیع این واحد صنعتی نظارت نمودند.

ghosh copy

دیدگاه ها