بازدید معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری از روند پروژه عمرانی مجتمع جدید الحداث دانشگاه پیام نور

شناسهٔ خبر: 45206 -
اخبار میانه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز میانه، مهندس یعقوبی معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه بهمراه دکتر مرادی ریاست دانشگاه از روند اجرای پروژه های عمرانی مجتمع جدید الحداث دانشگاه بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز میانه، مهندس یعقوبی معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه بهمراه دکتر مرادی ریاست دانشگاه از روند اجرای پروژه های عمرانی مجتمع جدید الحداث دانشگاه بازدید کرد. 

در این بازدید میدانی معاونت سیاسی، اجتماعی فرمانداری میانه ضمن احصا نواقصات و موانع موجود مجتمع در حال احداث، با تاکید بر اهمیت تکمیل پروژه های ناتمام شهرستان میانه، قول مساعدت  در جهت رفع موانع پیش روی تکمیل پروژه  در دست احداث دانشگاه پیام نور میانه را با استفاده از پتانسیل های موجود شهرستان اعلام نمود.

دیدگاه ها