بازرسی مشترک از واحدهای غذاخوری بین شهری میانه

شناسهٔ خبر: 45202 -
اخبار میانه
بازرسی مشترک از واحدهای غذاخوری بین شهری و واحد های خدمات رسان در مسیر اتوبان تبریز به زنجان و جاده سرچم

بازرسی مشترک از واحدهای غذاخوری بین شهری و واحد های خدمات رسان در مسیر اتوبان تبریز به زنجان و جاده سرچم توسط بازرسان ادارت صمت، مرکز بهداشت و دامپزشکی شهرستان میانه روز دوشنبه مورخ 1 مهرماه برگزار گردید و در این بازرسی ها تعداد 6 واحد متخلف با تشکیل پرونده تخلفاتی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت موارد بهداشتی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون