برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 45180 -
اخبار میانه
در این حکم آمده باعنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ویژه منصوب می شوید.

46413554111112 124265

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه با حضور معاون برنامه ریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان و معاون سیاسی اقتصادی فرمانداری ویژه شهرستان میانه در محل اتاق جلسات جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از تلاشهای و مساعی ارزشمند در طول تصدی مسئولیت مهندس جلال رحیم زاده معاون رئیس سا زمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اهداء هدایا و لوح تقدیر بعمل آمد و با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مهندس شهرام ایرانی پور بعنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان معرفی شد.

در این حکم آمده باعنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ویژه منصوب می شوید.

امید است با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط در اجرای سیاستهای وزارت متبوع وظایف محوله موفق و موید باشید.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون