در راستای پروژه مهر صورت گرفت؛

مشارکت اولیای دانش آموزان دبستان شهید کجویی میانه در زیباسازی محیط مدرسه

شناسهٔ خبر: 45137 -
اخبار میانه
در راستای پروژه مهر 98 اولیای دبستان شهید کجویی در زیباسازی و تنظیف محیط آموزشگاه مشارکت کردند.

در راستای پروژه مهر 98 اولیای دبستان شهید کجویی در زیباسازی و تنظیف محیط آموزشگاه مشارکت کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، دبستان شهید کجویی میانه با تشکیل جلسات انجمن اولیا از تمامی ظرفیت های اولیای دانش آموزان در امر زیباسازی،تنظیف و تعمیرات تجهیزات مدرسه در راستای پروژه مهر 98 و آماده سازی مدرسه برای بازگشایی استفاده کرده است.

مدیر مدرسه تصریح کرد: با توجه به حس همکاری و همیاری و مشارکت داوطلبانه اولیای دانش آموزان دبستان شهید کجویی تمامی امورات مدرسه با همکاری و مشورت اولیا اداره میشود.

image 2019 9 1 7 3 44 942 rWT

image 2019 9 1 7 3 43 250 NDb

دیدگاه ها