جلسه هماهنگی خرید و توزیع کود پاییزه در میانه

شناسهٔ خبر: 45086 -
اخبار میانه
جلسه هماهنگی خرید و توزیع کود پاییزه با حضور اعضای کمیته توزیع کود شهرستان میانه، مدیریت و رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و کارگزارن شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، روز یکشنبه مورخ 98/6/3 جلسه هماهنگی خرید و توزیع کود پاییزه با حضور اعضای کمیته توزیع کود شهرستان میانه، مدیریت و رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و کارگزارن شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس رحیم زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه بر نقش استفاده از کودهای شیمیایی در افزایش راندمان و کیفیت تولید و لزوم تامین آن قبل از زمان پیک مصرف و خرید بموقع توسط کارگزاران اشاره نمود.

سپس مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بر اجرای دقیق دستوالعملهای صادره و نظارت بر روند توزیع کود و رعایت آن بر اساس لیستهای بروز شده بهره برداران و کشاورزان تاکید نمود.

در خاتمه کارگزاران و کارشناسان مسائل و مشکلات خود را در خصوص تامین و تهیه کود مطرح نموده و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سوالات مطروحه پاسخ های مناسب ارائه نمود.

دیدگاه ها