عیادت جمعی از تیم رسانه‎ای قافلان از داود رضالو مدیر مسئول هفته نامه صبح‌صبا

شناسهٔ خبر: 45026 -
اخبار میانه
دیروز همزمان با روز خبرنگار به همراه جمعی از تیم رسانه‌ای قافلان به دیدار داود رضالو مدیرمسئول هفته نامه صبح‌صبا رفتیم تا دلتنگ روزش نباشد.

دیروز همزمان با روز خبرنگار به همراه جمعی از تیم رسانه‌ای قافلان به دیدار داود رضالو مدیرمسئول هفته نامه صبح‌صبا رفتیم تا دلتنگ روزش نباشد.

دیدگاه ها