شناسایی 7 واحد متخلف واحد نانوایی به جرم کم فروشی

شناسهٔ خبر: 45024 -
اخبار میانه
7 واحد متخلف واحد نانوایی به جرم کم فروشی شناسایی شدند.

nannnnn

دیدگاه ها