حادثه‌ای دیگر به خاطر وضعیت اسفبار جاده ترانزیت نرسیده به پلیس راه میانه زنجان

شناسهٔ خبر: 45022 -
اخبار میانه
این چندمین تصادف در یک ماه گذشته است که موجب خسارت جانی و مالی می شود. 

این چندمین تصادف در یک ماه گذشته است که موجب خسارت جانی و مالی می شود. 
سکوت مرگبار و بی تفاوتی نبسب به این وضعیت از طرف اداره راه و شهرسازی جای تعجب و تامل دارد. 

دیدگاه ها