فرماندار ویژه میانه:

با عقد قرار داد ما بین بانک کشاورزی و بهره برداران یکهزار و 240 هکتار از پایاب سد آیدوغموش اجرایی می شود

شناسهٔ خبر: 45018 -
اخبار میانه
وی با بیان اینکه عمده مشکل اصلی در اجرای پایاب سد آیدوغموش بحت انعقاد قرارداد بین کشاورزان و بانک کشاورزی است اضافه کرد: با رفع این مشکل طی 8 ماه فصل کاری شاهد بهره برداری از یکهزار و 240 هکتار از اراضی پایاب سد خواهیم بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه خواستار سرعت دهی به عملیات اجرایی پایاب سد آیدوغموش از سوی امور آب و جهاد کشاورزی در جهت سوق بهره برداران برای عقد قرارداد شده گفت: با عقد قرارداد مابین بانک کشاورزی و بهره برداران یکهزار و 240 هکتار از اراضی پایاب سد آیدوغموش اجرایی می شود.

محمدرضا مشایخی در جلسه هماهنگی اجرای مابقی اراضی پایاب سد آیدوغموش میانه با حضور مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این سد را ظرفیت بزرگ آبی شهرستان و یکی از هسته های اصلی توسعه با رونق بخش کشاورزی عنوان نموده گفت: با تحقق اهداف پیش بینی شده برای این سد، شاهد رونق اشتغالزایی و اقتصاد در شهرستان، توسعه الگوی کشت، افزایش راندمان تولید و بهبود در عملکرد بهره برداران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه عمده مشکل اصلی در اجرای پایاب سد آیدوغموش بحت انعقاد قرارداد بین کشاورزان و بانک کشاورزی است اضافه کرد: با رفع این مشکل طی 8 ماه فصل کاری شاهد بهره برداری از یکهزار و 240 هکتار از اراضی پایاب سد خواهیم بود.

وی تبدیل اراضی دیم به آبی را به نفع بهره برداران، اشتغال، اقتصاد و تولید و در نهایت توسعه شهرستان ذکر نموده افزود: بانک زمین متعهد شد پس از انفجار مسیر شبکه اصلی توسط سازمان آب منطقه ای 400 هکتار قطعه اکرم آباد را به بهره برداری برساند، همچنین به محض انعقاد مشارکت مدنی روستاهای حصار و سیه کمر عملیات اجرایی آنها نیز به صورت ثقلی از سوی این بانک آغاز خواهد شد.

دیدگاه ها