مدیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد شاهد منطقه؛

مدارس شاهد الگوی فرهنگی جامعه هستند

شناسهٔ خبر: 45007 -
اخبار میانه
جلسه ستاد مدارس شاهد منطقه با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه، معاونین، سرچمی رئیس بنیاد شهید میانه و مدیران مدارس در سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.

جلسه ستاد مدارس شاهد منطقه با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه، معاونین، سرچمی رئیس بنیاد شهید میانه و مدیران مدارس در سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران مدارس شاهد در راستای ارتقای سطح علمی دانش آموزان گفت مدیران مدارس در جهت پیشبرد مطلوب امور آموزشی و پرورشی شوراهای مدرسه را قبل از شروع سالتحصیلی تشکیل داده و با شناسایی نقاط قوت و ضعف سالهای قبل در جهت بهبود وضعیت و ارتقای آن قدم بردارند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مدارس شاهد را مجموعه ای مهم و تاثیرگذار برای ترویج مفاهیم ایثار و شهادت در بین دانش آموزان دانست و افزود نقش مدارس شاهد به عنوان یک الگوی فرهنگی در بین مدارس در تربیت اسلامی بسیار زیاد است.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت منطقه بر ایجاد فضای تعاملی در مدارس جهت بهبود یادگیری دانش آموزان گفت مدیران برای حوزه های علمی و پرورشی در طول سالتحصیلی برنامه مدون داشته باشند، وی همچنین آموزش مهارت های فردی و جمعی را یکی ای اولویت های مدارس عنوان کرد و گفت ساخت جامعه ای پویا و کارآمد باید از مدرسه شروع شود.

دیدگاه ها