مدیر آموزش و پرورش میانه در جلسه هماهنگی پروژه مهر 98؛

مشارکت تمامی ارکان مدرسه در فرایند پروژه مهر اولویت مدیران مدارس باشد

شناسهٔ خبر: 44997 -
اخبار میانه
جلسه ستاد پروژه مهر 98 با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، معاونین، مسئولین کارگروه ها برگزار شد.

جلسه ستاد پروژه مهر 98 با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، معاونین، مسئولین کارگروه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران مدارس در آماده سازی مدارس برای سالتحصیلی جدید گفت در فرایند پروژه مهر باید علاوه بر مدیریت مدارس تمامی ارکان مدرسه در پیشبرد این امر مشارکت نمایند.

وی از بازدید کارشناسان مدیریت منطقه از فرایند پروژه مهر مدارس در 16 مرداد خبر داد و گفت پروژه مهر امسال به صورت جشنواره و با پویش مدرسه با نشاط  در جهت شاداب سازی فضای آموزشی خواهد بود.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت منطقه پروژه مهر را تحت تاثیر سند تحول بنیادین دانست و مدرسه محوری را یکی از مهمترین برنامه های آن عنوان کرد و افزود مدرسه محوری تابع مولفه های تمرکز زدایی برنامه ها، تفویض اختیار و مشارکت جویی و مشارکت طلبی است که باید در مدارس اجرا و فرهنگ سازی شود.

ساجدی فر با تاکید بر تکریم و حفظ منزلت همکاران، اولیا و دانش آموزان در فرایند ثبت نام افزود برنامه های تعالی و تدبیر شاخص های ارزیابی برای تضمین کیفیت مدارس هستند.

دیدگاه ها