جلسه بررسی و جذب مشارکت های مردمی با اهالی روستای شیویار

شناسهٔ خبر: 44988 -
اخبار میانه
جلسه بررسی و جذب مشارکت های مردمی با اهالی روستای شیویار جهت اهداف آبخیزداری و شروع عملیات اجرایی بند سنگ ملاتی حوزه شیویار میانه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری، جلسه بررسی و جذب مشارکت های مردمی با اهالی روستای شیویار جهت اهداف آبخیزداری و شروع عملیات اجرایی بند سنگ ملاتی حوزه شیویار میانه برگزارشد.

در این جلسه که مسئولین استانی نیز حضور داشتند، آقای مهریان ضمن تشریح ابعاد و اهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری، به عنصر مشارکت به عنوان بازوی دوم پروژه های عمرانی تاکید نمودند.

دیدگاه ها