مدیر آموزش و پرورش میانه در جلسه ساماندهی نیروی انسانی مناطق جوار؛

پروژه مهر نماد هماهنگی کار مدیریتی است

شناسهٔ خبر: 44984 -
اخبار میانه
جلسات جوار با حضور مسئولین استانی را فرصتی برای ارائه حل مشکلات است وی افزود کمبود نیروی انسانی با برنامه ریزی همکاران در مناطق جوار مدیریت شده است ولی نیاز به توجه ویژه در زمینه تامین اعتبارات لازم را دارد.

جلسه ساماندهی نیروی انسانی مناطق میانه و جوار با حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان، ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، روسای مناطق ، معاونین و کارشناسان در اتاق جلسات آموزش و پرورش کندوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر ضمن قدردانی از مساعدت های مدیرکل و معاون پژوهش آموزش و پرورش استان در ساماندهی نیروی انسانی مناطق در سالتحصیلی 98-97 جذب خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار ، تکریم اولیا و تعامل مناطق جوار با سازمانها جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی را ازمهمترین اولویت های منطقه عنوان کرد و گفت نگاه به برنامه درسی در مناطق همسو با سند تحول بنیادین است.

وی مبنای فعالیت های مناطق جوار را سند تحول بنیادین عنوان کرد و گفت جلسات جوار با حضور مسئولین استانی را فرصتی برای ارائه حل مشکلات است وی افزود کمبود نیروی انسانی با برنامه ریزی همکاران در مناطق جوار مدیریت شده است ولی نیاز به توجه ویژه در زمینه تامین اعتبارات لازم را دارد.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت منطقه هدف از پروژه مهر  همواره ایجاد تحول نوین در نگرش ها، مهارت ها و اندیشه های سازنده در پیشبرد اهداف سازمان دانست و افزود با تلاش همکاران، مدارس با نشاط و بدون کمبود نیروی انسانی و تجهیزات روز اول مهر با حضور دانش آموزان بازگشایی خواهند شد.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون