معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل؛

برنامه ریزی بهترین راه حل برای عبور از مشکل کمبود نیروی انسانی است

شناسهٔ خبر: 44983 -
اخبار میانه
جلسه ساماندهی نیروی انسانی مناطق میانه و جوار با حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان، ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، روسای مناطق ، معاونین و کارشناسان در اتاق جلسات آموزش و پرورش کندوان برگزار شد.

جلسه ساماندهی نیروی انسانی مناطق میانه و جوار با حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان، ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، روسای مناطق ، معاونین و کارشناسان در اتاق جلسات آموزش و پرورش کندوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، قهرمانی فرد ضمن قدردانی از تلاشهای دلسوزانه و متعهدانه همکاران در ساماندهی نیروی انسانی در سالتحصیلی 98-97 در مناطق میانه و جوار افزود در سال قبل با مدیریت و برنامه ریزی مناطق با کمبود نیروی انسانی در اول مهر مواجه نبودیم .

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سطح کشور، راه حل عبور از این بحران را برنامه ریزی دانست و افزود  مشکل کمبود نیرو مقطعی است و با تدابیر دولت در چندسال آینده رفع خواهد شد و در  زمان حال به عنوان مجری مدیریت کمبود نیرو در مناطق و نواحی باید در کاهش تبعات این مشکل در مناطق تمام توان خود را به کار بگیریم.

معاون پژوهش استان با اشاره به تاثیر برنامه درسی بر روی کاربری نیروی انسانی افزود کیفیت آموزشی با معلم توانمند تحقق می یابد، وی عدالت آموزشی ، حمایت همه جانبه از مناطق، تفویض اختیار به روسای مناطق را از رویکردهای دستگاه تعلیم و تربیت استان عنوان کرد و گفت در راستای پروژه مهر کارگروه ساماندهی و  کمیته های توسعه مدیریت مناطق به صورت مداوم در مناطق برای بررسی و پیشبرد امورات مناطق تشکیل جلسه دهند.

دیدگاه ها