رئیس دانشکده فنی و حرفه ای میانه:

جهت برقراری تعامل سازنده با صنایع فعال موجود در شهرستان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد

شناسهٔ خبر: 44953 -
اخبار میانه
در راستای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه که جزو سیاست های راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور می باشد، این هفته دکتر کریمی؛ رئیس دانشکده فنی و حرفه ای میانه به دیدار مهندس وزیری؛ مدیرعامل کارخانه سیلوسازی شهرستان آبیک رفت.

در راستای تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه که جزو سیاست های راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور می باشد، این هفته دکتر کریمی؛ رئیس دانشکده فنی و حرفه ای میانه به دیدار مهندس وزیری؛ مدیرعامل کارخانه سیلوسازی شهرستان آبیک رفت.

در این دیدار مهندس وزیری گزارش کاملی از فعالیت های کارخانه و نیازهای مربوط به آن در بخش نیروی انسانی ارائه نمود.وی اعلام کرد احداث تعداد زیادی سیلوی فلزی در داخل کشور جهت نگهداری بهینه گندم از جمله در شهرستان میانه جزو فعالیت های کارخانه سیلوسازی بوده است.
دکتر کریمی هم در این دیدار گفت: جهت برقراری تعامل سازنده و ایجاد ارتباط دو سویه با صنایع فعال موجود در شهرستان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. وی  اعلام آمادگی کرد که آماده برگزاری دوره های آموزش آزاد با ارائه مدارک معتبر کشوری جهت تربیت نیروی انسانی دارای مهارت و دانش فنی مورد نیاز کارخانه ها هستیم.

دیدگاه ها