اطلاعیه فنی

قابل توجه باغداران بخش کندوان

شناسهٔ خبر: 44917 -
اخبار میانه
با توجه رصد تله های فرمونی کرم سیب، زمان دقیق مبارزه با نسل دوم این آفت از تاریخ ۹۸/۴/۲۳ به مدت یک هفته می‌باشد، جهت مبارزه شیمیایی با این آفت با یکی از سموم موسپیلان، فوزالن، دیازینون، آوانت و یا کالیپسو سمپاشی نمایید.

با توجه رصد تله های فرمونی کرم سیب، زمان دقیق مبارزه با نسل دوم این آفت از تاریخ ۹۸/۴/۲۳ به مدت یک هفته می‌باشد، جهت مبارزه شیمیایی با این آفت با یکی از سموم موسپیلان، فوزالن، دیازینون، آوانت و یا کالیپسو سمپاشی نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر به واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا کلینیک های مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه بفرمایید.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون