بخشدار کندوان میانه:

احداث ۲۵ خانه محروم در بخش

شناسهٔ خبر: 44829 -
اخبار میانه
بخشدار کندوان میانه با اشاره به احداث ۱۰ خانه محروم در بخش گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۵ خانه محروم دیگر در این بخش احداث خواهد شد.

بخشدار کندوان میانه با اشاره به احداث ۱۰ خانه محروم در بخش گفت:  با برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۵ خانه محروم دیگر در این بخش احداث خواهد شد.

محمود زرین با بیان اینکه می توان در کنار کارهای روزمره خود با اندکی تلاش بیشتر گامهایی برداشت که بتوان به آن افتخار نمود، خواستار مشارکت خیرین و عموم مردم در کمک رسانی هر چه بیشتر به این منطقه شد.

وی با تاکید بر لزوم هم افزایی و همکاری دستگاهها و گروههای جهادی و پتانسیل خیرین گفت: با برنامه ریزی و زمانبندی دقیق تعداد خانه های محروم ساخته شده را افزایش داده و در جهت محرومیت زدایی تلاش خواهیم کرد.

وی ضمن دعوت از خیرین و افراد توانمند در خصوص ساخت خانه های محروم روستایی گفت: این امور حسنه است که پاداش اخروی را به دنبال دارد.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون