بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

شناسهٔ خبر: 44827 -
اخبار میانه
با توجه به نامگذاری سال 98 بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون...

با توجه به نامگذاری سال 98 بعنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، کارگاههای مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 1396/12/29 باشد، چنانچه تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

لذا بدین وسیله از کایه کارفرمایان گرامی مشمول دعوت می شود تا پایان وقت اداری مورخ 1398/06/13 با مراجعه به شعبه تامین اجتماعی و تسلیم درخواست و مدارک نسبت به استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون