دویست و چهلمین شماره قافلان منتشر شد

شناسهٔ خبر: 44796 -
اخبار میانه
شماره 240 هفته نامه قافلان را با مطالب متنوع و اخبار هفته از روزنامه فروشی های سطح شهرستان تهیه فرمائید.

شماره 240 هفته نامه قافلان را با مطالب متنوع و اخبار هفته از روزنامه فروشی های سطح شهرستان تهیه فرمائید.

همچنین فایل پی دی اف این شماره و شماره‌های قبل هفته نامه قافلان را می‌توانید از کانال تلگرامی قافلان‌سسی دریافت نمایید.

آدرس کانال تلگرامی: Qaflansesi@

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون