شیویاری

کمبود نیروی محیط بانی در مناطق حفاظت شده باید مرتفع شود

شناسهٔ خبر: 44793 -
اخبار میانه
دولت باید براساس چارت تشکیلاتی نیروی انسانی ماهر جذب کند تا بتواند از گونه های منحصر به فرد مناطق حفاظت شده محافظت لازم را به عمل آورد.

یعقوب شیویاری نماینده میانه، ترکمانچای، کاغذکنان، کندوان، مرکزی در گفتگو با نغمه علی‌بیک‌زاده خبرنگار گیتی آنلاین درباره کمبود نیروی انسانی در حوزه استحفاظی محیط زیست گفت: قطعا باید نیروی انسانی داشته باشیم نیروی انسانی نداشته باشیم به درد نمی خورد و تمامی برنامه هایمان زمین می ماند. 

وی افزود: در حوزه انتخابیه بنده ما یک منطقه حفاظت شده داریم به نام کاغذکنان. کاغذکنان یک منطقه حفاظت شده که حیوانات خیلی خوبی هم از جمله آهو و حتی پلنگ هم دارد اما این ها محیط بان ندارند. بالاخره دولت باید براساس چارت تشکیلاتی که دارد باید نیروی انسانی ماهر جذب کند تا بتواند از محیط مان حفاظت کند و گرنه به ویژه آن حیواناتی که کمیاب هستند طی چندین سال آینده مطمئنا از بین می روند. 

وی تاکید کرد: من هر کمکی از دستم بربیاید در مورد جذب نیروی انسانی و تکمیل نیروی محیط بانان انجام می دهم یا هر مورد دیگر حتما از محیط بانان حمایت می کنم. 

وی در مورد حق کشف که به محیط بانان پرداخت نمی شود و صرف اموری آزادی محیط بانانی می شود که دچار خلاف های قانونی شده اند گفت: این قانون باید اصلاح شود. در قوانینی که برای محیط بانان می خواهد مصوب شود باید جمیع جهات درنظر گرفته شود و نه اینکه یک عده ای حمایت شوند. نباید طرف اول مصدوم شود و بعد قانون بخواهد از آن حمایت کند. اگر دولت می خواهد لایحه بیاورد برای اصلاح خلاء قانونی بیاورد اگر نه من حاضرم به اتقاق همکاران طرحی ارائه دهیم که این قانون اصلاح شود. 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون