آگهی پذیرش کاندیدا از اتحادیه فروشندگان و بافندگان فرش شهرستان میانه

شناسهٔ خبر: 44766 -
اخبار میانه
آگهی پذیرش کاندیدا از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر (ده سال- پنچ سال) اتحادیه فروشندگان و بافندگان فرش شهرستان میانه

farsh

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون