اطلاعیه خاموشی روز یکشنبه

شناسهٔ خبر: 44711 -
اخبار میانه
روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ جهت سرویس و تعمیرات سالانه پست فشار قوی میانه در ساعات ۱۰ و ۱۶ به صورت مقطعی در مسیرهای ذیل قطعی برق خواهیم داشت و در حد امکان بعد از قطعی، برق مشترکین از مسیرهای دیگر تامین خواهد شد.

به گزارش قافلان به نقل از روابط عمومی فرمانداری؛ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ جهت سرویس و تعمیرات سالانه پست فشار قوی میانه در ساعات ۱۰ و ۱۶ به صورت مقطعی در مسیرهای ذیل قطعی برق خواهیم داشت و در حد امکان بعد از قطعی، برق مشترکین از مسیرهای دیگر تامین خواهد شد.

مسیرهای خاموشی: خیابان‌های امام خمینی (ره) _ شهید میانجی _ شهید رحیمی _ معلم شمالی و قسمتی از معلم جنوبی _ شهید مطهری _ فرهنگیان_خیام _ آزادگان جنوبی و شمالی  _ شاهد و بازار میانه خواهد بود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون