فرماندار ویژه میانه

روند احداث ساختمان MRI باید تسریع گردد

شناسهٔ خبر: 44702 -
اخبار میانه
مشایخی، بر تسریع در روند احداث ساختمان MRI و اتمام آن در سریع ترین زمان توسط پیمانکار پروژه و دستگاه مجری تاکید کرد.

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با همراهی سیمین فر رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از مراکز بهداشت و درمان شهرستان بصورت سرزده بازدید کرد.

روند احداث ساختمان MRI، ادامه تجهیز ساختمان مرکز غربالگری سرطان و نحوه کار ماموگرافی و همچنین درمانگاه شهید رجایی از جمله بازدیدهای امروز فرماندار ویژه میانه بود.

مشایخی در این بازدیدها، بر تسریع در روند احداث ساختمان MRI و اتمام آن در سریع ترین زمان توسط پیمانکار پروژه و دستگاه مجری تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از اهداف واگذاری خدمات به بخش خصوصی، ارائه خدمات مطلوب به مردم است، وضعیت درمانگاه شهید رجایی را ایده آل ارزیابی نکرده، نسبت به بهبود وضعیت به مدیر شبکه بهداشت و درمان مسئول درمانگاه تذکر داد.

دیدگاه ها