آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی

دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۸:۲۶

شهرداری میانه جهت افزایش روحیه و نشاط و قدردانی از پرستاران و پزشکان و کادر درمانی مشغول در بخش کرونای بیمارستان‌های این شهرستان، اقدام به آذرین بندی، نورپردازی و نصب پیام‌های قدردانی در درب ورودی این بیمارستان‌ها کرده است.

عکاس: سالار پویان - قادرحسن زاده

آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان های میانه برای قدردانی از کادر درمانی