دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهرستان برگزار شد؛

مهدی امینی رئیس جدید شورای شهرستان شد

شناسهٔ خبر: 45653 -
اخبار میانه
دوره جدید فعالیت شورای اسلامی شهرستان میانه با برگزاری انتخابات هیات رئیسه از روز 21 آذرماه کار خود را آغاز کرد. 

دوره جدید فعالیت شورای اسلامی شهرستان میانه با برگزاری انتخابات هیات رئیسه آغاز شد.

به گزارش قافلان؛ دوره جدید فعالیت شورای اسلامی شهرستان میانه با برگزاری انتخابات هیات رئیسه از روز 21 آذرماه کار خود را آغاز کرد. 

در جلسه انتخاب هیات رئیسه جدید این شورا که در سالن جلسات فرمانداری میانه برگزار شد، مهدی امینی عضو شورای شهر و رئیس سابق این شورا با کسب اکثریت آرا به مدت یکسال به سمت رئیس این شورا انتخاب شد. همچنین در این جلسه آقایان محمدزاده به عنوان نایب رئیس و صدفی منشی و فرامرزی به عنوان خزانه دار جدید شورای شهرستان انتخاب و کار خود را شروع کردند. 

در این جلسه از اعضای فعال ستاد بحران و شهرداری های فعال در امداد رسانی به زلزله زده گان تقدیر شد.

شوراي اسلامي شهرستان بر اساس ماده هفتاد و هشتم (78) اصلاحي قانون شوراها وظايف ذيل را بر عهده دارد.

1-     ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه‌هاي اجراي ذيربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.

2-     نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3-     تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.

4-     هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي شهر و بخش، در مواردي كه قابل پي‌گيري قضايي نيست.

5-     نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي شوراهاي بخش و شهر .

دیدگاه ها