خیز شورای شهر و شهرداری میانه برای بستن دهان منتقدان، از توجیه ضعف ها تا برخورد چکشی

بستن دهان منتقدان سالهاست که از سوی برخی اعضای شورای شهر ناکارآمد و شهرداری میانه به هر نحو ممکن دنبال می شود و چه بسا در بسیاری از موارد هم اگر برای آنها نان نداشته قطعاً آب داشته است. تطمیع و تهدید و شکایت از طریق کانال های خاص، برخی منتقدان مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر را به انفعال کشانده و باعث سکوت آنها شده است که این امر کلاً بر زیان شهر و مردم است.

گل به خودي مدعيان اصلاحات در ميانه

هر چند تک تازي هاي ناشيانه برخي از اين مدعيان دور از ذهن نبود ولي مردم و دوستداران آنها که ظرفيت بالايي هم در شهر دارند تصور نمي کردند که خودشيفتگي آنها تا اين حد باشد که تا روز انتخابات واقعيت هاي موجود را قبول نکنند و همچنان با عناد ورزي، دوستان و هم پيمانان خود را تنها بگذارند و بد عهدي کنند.

بيانيه‌ي اعلام موجوديت جمعيت جوانان اصلاح طلب ميانه‌

جوانان اصلاح­ طلب بعد از دوم خرداد همواره رای بیست میلیونی اصلاحات 76 را هم‌چون ارتش بيست ميليوني امام(ره) اوج شکوه‌مندي سامان سیاسی و تمرین رفتار تشکیلاتی مي‌دانند و جز در اين مسير طيّ طريق نخواهند کرد.

خبر ردّش

مرا چه فرض کرده ای، ای کسی که برایت آبرو گرو گداشته ام؟ تو که الان با من صادق نیستی، فردا که نماینده شدی وای به حال این ملت ... 

اصلاح طلبان میانه؛ و فرصت انتخابات مجلس(2)

 با در نظر گرفتن نیاز جامعه به اصلاح و دگردیسی و تجربه 8 ساله اصلاحات قبل از دولت احمدی نژاد در کشور راه اعتدال دکتر روحانی زمینه بازگشت این تفکر را هموار کرده است. 

شبکه های اجتماعی و دانش آموزان

بی قید و بند بودن گستره و هدایت و محتوای رسانه ها از طرفی و نیز سیاست های استعماری و امپریالیستی قدرت های غربی-صهیونیستی موجب شده است تا رسانه ها به ابزاری برای رسیدن به مقاصد سوء اقلیت تمامیت خواه بدل گردد.

تلنگر

اینکه معدود مسئولینی هستند که هدفشان فقط تخریب همه جانبه دیگران و تطهیر همه جوره خودشان است

اصلاح طلبان میانه و فرصت انتخابات مجلس(1)

تجربه گذشته نشان داده که دست به ترمز شدن و رفتار سیاسی مجلس در برابر حرکت دولت های منتخب، کارشکنی قانونی و استفاده از ابزار قدرت برای مهار حریف است.