۲
استیضاح شهردار فعلاً منتفی شد!

تیغ تدبیر بر گلوی امید یا بی خبری اعضاء از قانون

اینکه تیغ تدبیر، گلوی امید مردم برای تغییر و تحول در مدیریت خدمات شهری  را می برد یا بی سوادی و عدم آگاهی منتخبان از مفاد و روند قانونی، برای مردم میانه قابل قبول نیست. شاید استیضاح شهردار با انگشت گذاشتن بر اغلاط املایی و انشایی متوقف شود ولی خواست مردم استمرار تلاش نمایندگان خود تا حصول نتیجه و تغییر و تحول در امور شهری است. 

خیز شورای شهر و شهرداری میانه برای بستن دهان منتقدان، از توجیه ضعف ها تا برخورد چکشی

بستن دهان منتقدان سالهاست که از سوی برخی اعضای شورای شهر ناکارآمد و شهرداری میانه به هر نحو ممکن دنبال می شود و چه بسا در بسیاری از موارد هم اگر برای آنها نان نداشته قطعاً آب داشته است. تطمیع و تهدید و شکایت از طریق کانال های خاص، برخی منتقدان مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر را به انفعال کشانده و باعث سکوت آنها شده است که این امر کلاً بر زیان شهر و مردم است.

گل به خودي مدعيان اصلاحات در ميانه

هر چند تک تازي هاي ناشيانه برخي از اين مدعيان دور از ذهن نبود ولي مردم و دوستداران آنها که ظرفيت بالايي هم در شهر دارند تصور نمي کردند که خودشيفتگي آنها تا اين حد باشد که تا روز انتخابات واقعيت هاي موجود را قبول نکنند و همچنان با عناد ورزي، دوستان و هم پيمانان خود را تنها بگذارند و بد عهدي کنند.