۱
تراوشات یک ذهن خسته

خیال خام(1)

نفر 54 ام بودم! جلوتر رفتم ببینم چند نفر مانده به نوبتم. جلوی در مطب دکتر بحث و جدل بود که الآن نوبت من است و نفر قبلی بدون نوبت رفت و... از این دعواها خنده ام گرفته بود ولی خیلی زود لبخند بر لبم خشک شد چرا که فکر کردم با این همه پیشرفت تکنولوژی چطور است که هنوز یک تابلو نوبت شمار بر سر در مطب نصب نیست!

به مناسبت شانزدهمین سالگرد ارتحال آیت الله احمدی میانجی

اعتدال و میانه روی در مکتب فقیه اخلاقی

علاوه  افراد نامیزانی که در بعضی مراکز نظامی، قضایی و غیره  اسلحه و فرصت به دستشان افتاده بود، خودسرانه مردم را به جرم های واهی دستگیر، زندانی، محاکمه و هتک حرمت می کردند

۱

آیا حق فنی داروخانه ها قانونی است یا غیرقانونی

«حق فنی»؛ این عنوانی است که بیشتر داروخانه‌ها هنگام محاسبه هزینه نسخه شما آن را به مجموع قیمت داروها جمع می‌زنند و از شما می‌گیرند.

استیضاح یک ظرفیت قانونی است هیچ کس نمی تواند در روند تصمیم‌گیری شورا دخالت کند

بر مبنای قانون اگر از پاسخ شهردار به سوالات قانع نشدند او را استیضاح نمایند که کلیه مراحل استیضاح از مرحله شفاهی تا طرح سوال استیضاح و ارجاع دادن به هیات رییسه همگی بند به بند در راستای مقررات امور شوراها بوده و

۲
استیضاح شهردار فعلاً منتفی شد!

تیغ تدبیر بر گلوی امید یا بی خبری اعضاء از قانون

اینکه تیغ تدبیر، گلوی امید مردم برای تغییر و تحول در مدیریت خدمات شهری  را می برد یا بی سوادی و عدم آگاهی منتخبان از مفاد و روند قانونی، برای مردم میانه قابل قبول نیست. شاید استیضاح شهردار با انگشت گذاشتن بر اغلاط املایی و انشایی متوقف شود ولی خواست مردم استمرار تلاش نمایندگان خود تا حصول نتیجه و تغییر و تحول در امور شهری است.