برتری تیم موی تای میانه در مسابقات قهرمانی رده های سنی استان

شناسهٔ خبر: 40553 -
اخبار میانه
مسابقات قهرمانی موی تای انتخابی استان آذربایجان شرقی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با برتری تیم موی تای شهرستان میانه به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی انجمن موی تای شهرستان میانه، مسابقات قهرمانی موی تای انتخابی استان آذربایجان شرقی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان با برتری تیم موی تای شهرستان میانه به پایان رسید.

این مسابقات با حضور 7 تیم از 7 شهرستان استان روزپنجشنبه 31 خرداد 97 در شهرباسمنج تبریز برگزار گردید و نفرات برتر اوزان مدال آور با تشخیص کمیته فنی به رقابت های انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان انجمن ملّی موی تای ج.ا.ا اعزام خواهند شد.

نتیجه تیمی مسابقات قهرمانی موی تای انتخابی نوجوانان و جوانان استان :

تیم میانه اول

تیم اهر دوم

تیم باسمنج سوم

مدال آوران میانه ای در مسابقه:

۱_محمدرضا عبادی در دو وزن اول

۲- محمد قره داغی در دو وزن اول

۳- سهیل پناهی اول

۴-امیررضا حیدری اول

۵- محسن فردوسی اول

۶-علیرضارضاخانی دوم

۷- علیرضا رمضانی سوم

۸- عماد کامرانی سوم

مربی تیم: سعید ایمانی

 

گزارش تصویری...

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

مسابقات انتخابی نوجوانان وجوانان استان خرداد 97

 

***انجمن ملی موی تای شهرستان میانه***

دیدگاه ها