نوجوان شایسته میانه ای به اردوی تیم ملی موی تای کشور راه یافت.

محمدرضا عبادی نوجوان شایسته میانه ای به اردوی تیم ملی موی تای کشور راه یافت.

موی تای کار میانه ای فینالیست انتخابی تیم ملی

محمدرضا عبادی فینالیست رقابت های انتخابی تیم ملی موی تای شد.

اولین کمربند طلایی موی تای حرفه ای به نام میانه

اولین کمربند طلایی موی تای حرفه ای وزن 51 جوانان منطقه شمال غرب و غرب کشور به نام میانه ثبت شد.

راهیابی موی تای کاران میانه ای به اردوی تیم نوجوانان وجوانان کشور

مسابقات قهرمانی موی تای سنتی کشور روز جمعه با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در استان تهران

مسابقات بهترین های شمال کشور

کسب تندیس بازیکن ویژه توسط موی تای کار میانه ای

قهرمان محمد قره داغی موی تای کار برازنده میانه ای

از نایب قهرمان رقابت های کشوری موی تای سنتی تجلیل شد

در مراسمی با حضور معاونت اداره آموزش و پرورش شهرستان میانه از محمد رضا عبادی  نایب قهرمان رقابت های  کشوری موی تای سنتی تجلیل شد.