بلاتکلیف، مثل جاده میانه هشترود

بعد از به­سازی قسمتی از مسیر در 10 سال پیش، باقی مسیر همیشه با وعده­ ی تاریخ نامعلوم به محاق رفت و هرسال دوبار با آسفالت سرد و مرده، به اصطلاح لکه­ گیری و در واقع سرمایه­ سوزی شد.

داستان یک شهر در روزهای تلخ کرونایی

اینکه ستاد مدیریت بحران کی وارد عمل می­‌شود و اصلا وضعیت کنونی را بحرانی قلمداد می­‌کند یا نه، جای بحث فراوان دارد، اما نباید فراموش کرد که مدیریت بحران به­ جز در اختیار قرار دادن ساختمان خود وظایف دیگری هم بر دوش دارد از جمله اینکه باید خیلی زودتر وارد عمل می­‌شد.

خبری که در سایه موفقیت کیمیا ماند

میرهاشم، قهرمانی از دیار میانه

نکته ای که در بازی فینال توی ذوق میزد عدم آشنایی گزارشگر مسابقه (بیژن خراسانی) از قهرمان آسیا بود، وی به کررات نام پسر میانه را به اشتباه میرحسین گزارش کرد تا نشان دهد جواد خیابانی ها در تمام رشته ها تکثیر شده اند، بی مطالعه - فریزشده در گذشته و صد البته روی مخ!