پارک اختصاصی

پارک اختصاصی

پارک اختصاصی

نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

يك اسم بي مسما

وزارت فرهنگ اسلامي بدون ارشاد!

لزوم تاكيد بر فرهنگ و البته هنر به عنوان محصول عالي فرهنگ ايجاب مي كند نام نهادي كه عهده دار اين مهم است حداقل شامل هر دو عنصر «فرهنگ» و «هنر» باشد.

بعد از حذف خبر میانه‌نیوز از تسنیم

یادداشت دیگری از میانه‌نیوز این‌بار از کانال میانا حذف شد

سریال بارگزاری و حذف‌های رسانه‌های تتلوگرا تا کی ادامه خواهد داشت

۱
خبرگزاری تسنیم گزارش خبرنگارش در میانه را تخیلی و بی‌اساس خواند و فیلم آن را خروجی‌های خبرگزاری خود حذف کرد

آبروریزی ملی که خبرنگار تسنیم در میانه به بار آورد

خبرنگار تسنیم در میانه یک متن کاملاً تخیلی در مورد شهید آوینی و پدر ایشان نوشته و تنظیم کرده و با اشخاص غیرمرتبطی هم برای تأیید صحت خبرش گفت‌وگو کرده و نتیجه‌ی کارش را منتشر کرده‌است. بین شهیدآوینی و خانواده‌ی شهید با شخصیت‌های نام‌برده در آن متن خیالی کوچک‌ترین رابطه‌ای وجود ندارد!