شهروند اگاه

شهری بی مقررات

شناسهٔ خبر: 45965 -
اخبار میانه
عابرین درمانده

راهنمایی رانندگی کی میخواد به این ماشینهای شخصی همکارانش رسیدگی کنه تا راهی باز بشه واسه عبور عابرین پیاده؟/ ارسالی کابران 

دیدگاه ها