انتشار ماهنامه آنایوردوم

شناسهٔ خبر: 44648 -
اخبار سراسری

ماهنامه سیاسی و اجتماعی آنایوردوم به جمع نشریات استان آذربایجان شرقی پیوست.

نخستین شماره ماهنامه آنایوردوم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی دکتروحید نوروز زاده و سردبیری سید مرتضی موسوی تبار منتشر گردید .

در نخستین شماره این نشریه یادداشتی با عنوان" مشکلات اجتماعی را جدی بگیریم" به قلم دکتر نوروزاده و مقاله ای با عنوان" راه های دستیابی به آرامش در زندگی" به قلم سید مرتضی موسوی تبار منتشر شده است.

نشریه آنایوردوم پذیرای مقالات اهالی قلم استان جهت انعکاس در شماره های آینده می باشد.

http://anaurdom.blogsky.com

@Ana_urdom

 

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون