نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

شناسهٔ خبر: 40505 -
اخبار میانه
نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه در روز های اخیر که به پایان سال جاری منتهی می شود. وحتی سایر روزهای سال  وقتی از سرکار ،مدرسه وبیرون می آییم (ساعت های بعداز ظهر) ومی خواهیم کمی استراحت کنیم . تا اینکه سرمان را روی بالش می گذاریم .نعره های گوش خراش بلندگوهای وانت بارها ونان خشکی ها به گوش می خورد که با صدای بلند در کوچه ها وخیابان ها فریاد می زنند : آهای هرکسی ،نان خشک دارد ، نایلون دارد، مس دارد ، آهن دارد ، روف دارد(نایلون پاراسی ،چوره خیرداسی ،میس قاب ، روف و...)و به طور خلاصه هر آشغالی که برای فروش دارد بردارد وبیاورد.

این کار این افراد محترم !!! باعث می شود تا آرامش شهروندان برهم بخورد ونتوانند استراحت کنندو اغلب هم اگر دقت کنیم مشاهده می کنیم که این افراد ساعت های میانی روز( یاهمان بعداز ظهر ) راکه مردم مشغول استراحت هستند به این کار اختصاص می دهند وعلت آن هم این است که این آقایان بزگروار!!!!(چوره خیرداسی، نایلون پاراسی ،مس قابی) شب ها تانصف شب بیدار می مانند ویکف می کنندو حدود ساعت های دو ،سه وحتی چهارنصف شب استراحت می فرمایند و سر ظهر از خواب بیدار می شوند(حدود ساعت های دوازده) وبعد درهنگام استراحت مردم برای کسب به راه می افتند و بانعره های وحشت ناک خود آرامش شهروندان را به هم می زنند و استراحت را مختل می کنند. 

اینجانب از مسئولین محترم و عزیز خواهشمندم که باساماندهی این موارد آرامش رابه شهروندان عزیز برگردانند

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها