يك اسم بي مسما

وزارت فرهنگ اسلامي بدون ارشاد!

شناسهٔ خبر: 40501 -
یادداشت
لزوم تاكيد بر فرهنگ و البته هنر به عنوان محصول عالي فرهنگ ايجاب مي كند نام نهادي كه عهده دار اين مهم است حداقل شامل هر دو عنصر «فرهنگ» و «هنر» باشد.

کمال کبیری

وزارت «فرهنگ و هنر» در آذر سال 1343 تشكيل شد كه شامل اداره هنرهاي زيباي كشور، اداره كل باستانشناسی، كتابخانه ملي، دايره رايزنی های فرهنگی، و اداره تاليف و ترجمه مي شد.

در اسفند 1357 بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي اين وزارتخانه با وزارت «علوم و آموزش عالي» ادغام شد و وزارتخانه اي به نام «فرهنگ و آموزش عالي» به وجود آمد.

در خرداد 1358 وزارت «اطلاعات و جهانگردي» به وزارت «ارشاد ملي» تغيير نام يافت. بعدها در سال 1359 نام اين وزارتخانه به وزارت «ارشاد اسلامي» تبديل شد.

در 1365/12/12با تصويب قانوني، وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامي» تشكيل شد. البته اين وزارتخانه هم بعدها دستخوش تغييرات و تجزيه هاي متعددي شد.

اين در حالي است كه نامي كه براي اين وزارتخانه گذاشته شد دست آخر از عنصر «هنر» خالي ماند و امروز پس از گذشت سي و يك سال وزارتخانه اي كه خود را متولي هنر و البته هنر اسلامي مي داند هنوز اسمش با كاري كه قرار است انجام دهد تناسبي ندارد!

در لغتنامه دهخدا ارشاد به معني راه نمودن، (منتهی الأرب)، راه راست نمودن، راه بحق نمودن، راه حق نمودن، (غیاث اللغات)، راه نمودن بحق، رهبری، رهنمويی، راهنمايی، رهنمايی، هدایت، راهنمونی، براه آوردن، بره آوردن، بسامان آوردن، ضد اضلال آمده است.

در واقع «ارشاد اسلامي» چيزي است كه سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيما، بسيج، حوزه هاي علميه و حتي آموزش و پرورش هم عملاً انجام مي دهند بدون اينكه دقيقا اين عنوان را يدك بكشند. جالب است كه در محاورات عمومي نام وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامي» به طور خلاصه وزارت «ارشاد»  معروف است. يعني حتي عنصر «فرهنگ» هم فقط در متون و تريبون هاي رسمي همراه نام اين وزارتخانه است.

شايد اين سوال به ذهنتان برسد كه اسم يك نهاد يا ارگان يا وزارتخانه چه اهميتي دارد؟! فرض كنيم اهميتي هم ندارد! بنابراين چرا اسم وزارت نفت را وزارت «ارشاد نفتي» نمي گذارند؟! يا مثلا نام اداره شيلات را اداره «ارشاد ماهي ها و آبزيان» (!)

هر عنواني در بر دارنده بار مفهومي خاصي است كه خود، رسالتي را القا مي كند كه يك نهاد بر عهده دارد. لزوم تاكيد بر فرهنگ و البته هنر به عنوان محصول عالي فرهنگ ايجاب مي كند نام نهادي كه عهده دار اين مهم است حداقل شامل هر دو عنصر فرهنگ و هنر باشد. اين نام به تعيين حدود و ثغور وظايف اين وزارتخانه و پرهيز از موازي كاري با ساير نهادها و ارگان ها هم كمك مي كند. بنابراين به نظر مي رسد اسم «وزارت فرهنگ و هنر» يا حداقل «وزارت فرهنگ و هنر اسلامي» براي اين وزارتخانه مناسب تر باشد.

دیدگاه ها


گزارشات تصویری

کارتون