بحران ترافیک

ترافیک ادارات و بانک ها در منطقه معلم و معلم جنوبی

شناسهٔ خبر: 15650 -
اخبار میانه

در حال حاضر وجود مراکز و ادارات پرمراجعه‎ای همچون بانک های ملی و ثامن ائمه و اداره نیروی انتظامی در میدان معلم به طرف معلم جنوبی در نقاط مرکزی شهرستان که فاقد فضای لازم برای پارک خودرو است؛ باعث شده این نقطه از شهر همواره شلوغ و پرترافیک باشد و راهکار حل این مشکل انتقال واحدهای اداری از این نقطه است.

نکته مهمتر اینکه هیچ یک از ادارات فوق فضای لازم را به عنوان پارکینگ برای استفاده شهروندان ندارند و این امر در نهایت نارضایتی مردم و کسبه از مجموعه دستگاه‎های دولتی و غیر دولتی را به همراه خواهد داشت.

لطفا اطلاع رسانی شود به مسئولین تا مسئله پیگیری شود.

تصویر ساعت 8:30 دقیقه صبح گرفته شده و ترافیک پارک معلم جنوبی که تا اداره ارشاد کشیده شده را نشان می دهد.

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها